Jesaja 5:20 Wee diegenen die goed kwaad zullen noemen en kwaad goed.

 

Volgens de bijbel is er maar 1 waarheid en die is niet cultureel of tijd gebonden. God's woord is de Waarheid (Johannes 17:17).

God heeft ons niet gevraagd om Hem zomaar te gaan geloven zonder bewijs. Hij zegt dat Hij bewijs voor Zijn woorden heeft gegeven in bijvoorbeeld de natuur. Dus als Hij zegt dat we onze dieren moeten corrigeren wanneer ze het verkeerde pad opgaan, dan kunnen we toetsen of dat de waarheid is door te kijken naar hoe roedels dat doen in het wild.
Niet alleen honden corrigeren elkaar, maar ook paarden in de wei, of kippen (pikorde), en alle andere beesten die in groepen leven. Dit is niet omdat ze gemeen zijn, maar omdat het belangrijk is om rust en orde te hebben in een groep en dat kan pas als iedereen zich netjes aan de regels houdt. 
Naast het feit dat de leider moet corrigeren om de rangorde te handhaven, heeft hij nog een taak. Hij dient van zijn roedel te houden, voor ze te zorgen en zou zelfs zijn leven geven voor de anderen indien dat nodig mocht zijn als er gevaar dreigt. Het is dus niet zo dat de roedelleden bang van hem zijn, ze hebben juist enorm respect voor hem en houden van hun leider. Ze zijn lange tijd van slag als hun leider weg valt.
Hierin laat God weer een stukje van zichzelf zien. Hij houdt van ons en heeft Zijn leven gegeven voor ons, zodat wij niet dood hoeven te gaan, maar een kans hebben op een eeuwig leven met Hem.

Maar hoe komt dan al die narigheid in de wereld en alle verkeerde theorieën? 

God heeft een vijand. De hoogste engel uit de hemel vond dat Hij een betere God zou kunnen zijn dan God zelf en probeerde de macht over te nemen. Satan werd verworpen uit de hemel, en kon niet meer bij God komen. De enige manier waarop Hij God nog pijn kon doen is door Zijn kinderen pijn te doen. Hij misleid de mens op alle mogelijke manieren om chaos en verdriet te veroorzaken. 

Dit is de reden dat de mensen vaak denken dat iets goed is terwijl het eigenlijk slecht is. Ze zijn misleid. Ze hebben geen standaard meer  waaraan ze een theorie kunnen toetsen. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld de misleiding dat het beter is om je hond alleen maar snoepjes te geven dan om hem te corrigeren. Het klinkt zo mooi en ons gevoel trekt ons die richting op, maar wat zijn de consequenties op lange termijn? Altijd verdriet, chaos en uiteindelijk de dood.

Deze theorieën worden enorm gepromoot door de media en van bovenaf. Er zit een opgezet plan achter om de mensheid te vernietigen. De bijbel spreekt over de anti-christ, de man van de zonde, die zegt dat hij God is en zit in de tempel van God. Wie deze man is en wat het systeem is wat bijna de gehele wereld zal misleiden, kunt u zien in de laatste video (de man achter het masker). 

Jezus zal echter de Waarheid laten zien aan diegenen die dat willen zien en Hij zal binnenkort terugkomen om Zijn volk te redden.