Ik corrigeer mijn hond, maar hij houdt niet op met zijn gedrag

 

Mijn eerste vraag is dan: hoe corrigeert u? Vaak is het antwoord: “ik zeg "nee" en ben boos op hem.

Dit is echter  geen correctie, dit is een waarschuwing. Vergelijk het met een andere hond die zou grommen als hij waarschuwt. Als de waarschuwing echter niet wordt aangenomen, blijft de ranghogere niet alleen maar grommen, maar gaat hij over naar bijten. Dit is waar wij vaak blijven steken. We durven niet te corrigeren en denken dat ‘nee’ zeggen ernstig genoeg is. Helaas is dat niet het geval en leert de hond al snel uw waarschuwingen te negeren en zijn eigen zin te doen. Waarschuwingen dienen altijd opgevolgd te worden met een fysieke correctie en als de hond nog steeds dat niet zo erg vindt dan dient de volgende correctie hoger te zijn. Denk aan de boetes voor dronken autorijden; de boetes hogen zich cumulatief op en als deze dan nog genegeerd worden is er zelfs gevangenisstraf aan verbonden. Mensen en dieren functioneren hierin hetzelfde. De één leert het al af met € 100,00 en de ander pas na serieuze consequenties. De ene hond is ook gevoeliger voor correcties dan de ander en zal dus eerder opgeven.

Bij het geven van correcties is het goed om deze kanttekening erbij te houden. Een hond moet wel begrijpen in zijn eigen leermanier wat er van hem verwacht wordt. Nu denken we vaak dat we duidelijk zijn, maar we proberen een beest vaak iets te leren op onze menselijke manier die voor een beest gewoon niet logisch is. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat mensen altijd denken dat als ze iets NIET willen van hun hond dat ze hem dan moeten vertellen wat hij WEL moet doen. Dit is één van de grootste fouten.

Commando's geven gebeurt niet in het wild en toch weet elke hond wat er van hem verwacht wordt. Waarom gebruiken wij dan wel commando's? De reden is dat we overal zien dat dit gebeurt en denken dat dat normaal is. Maar denk goed na over waarom u een commando nodig zou hebben. Waarom moet een hond kunnen “zitten"?

 

Als we nadenken wanneer we het commando ‘zit’ gebruiken, is dat vrijwel altijd omdat uw hond onrustig is en we de hond rustig willen krijgen. Maar werkt het dan om zo'n commando te geven? Nee. De hond zal gaan zitten (een paar seconden) maar zal net zo nerveus uit zijn ogen kijken als dat hij daarvoor was. En als hij weer opstaat is hij nog steeds in dezelfde stemming. Dit heeft dus niet gewerkt. De hond heeft zijn kunstje mooi opgevoerd maar u heeft niet daadwerkelijk iets kunnen veranderen in zijn gedrag. Dit is waarom het in de natuur niet bestaat. In de natuur gaan ze niet met een omweg om het probleem heen. Is een hond nerveus in de roedel dan is dat gevaarlijk voor de hele roedel en wordt er dus meteen een correctie voor gegeven zodat de hond begrijpt dat dit gedrag niet gewenst is en dat hij zichzelf moet beheersen. De correcties zijn dus niet alleen maar straf maar het verlaagt meteen alle adrenaline en zorgt ervoor dat de hond weer rustig is.

 

Een tweede commando wat ik vaak hoor is, zitten bij de stoep. Dit zou helpen om de hond aan te leren nooit zomaar de weg over te steken. Maar is dit ook zo? Wat gebeurt er als er een kat aan de overkant zit? Of er eten ligt of iets anders wat uw hond erg belangrijk vindt. Op dat moment ziet u dus dat al die jaren van herhalingen van dat commando geen zin hebben gehad. Echter, een hond die echt respect heeft voor zijn baas zal doen wat zijn baas doet. Staat de baas stil, dan staat de hond stil. Jaagt de baas niet, dan gaat de hond niet jagen. Dit respect zal alleen nooit ontstaan door trucjes aan te leren.

 

Een derde commando is ‘plaats’. Waarom hebben we dat nodig? Nou, meestal omdat de hond iets doet wat u niet wilt. Bijvoorbeeld naar uw gasten gaan of bedelen. In plaats van hem te vertellen door een correctie dat dit niet de bedoeling is, gaan we het omleiden en hem vertellen dat hij zijn trucje op moet voeren. Wat hij dus heel even zal doen. Maar hij wil nog steeds net zo graag naar het bezoek of bedelen en heeft niet begrepen dat dit verkeerd is. Waarom niet? Omdat u hem dat niet heeft verteld.

 

U kunt uw hond dus tot het eind der dagen commando's geven maar het zal nooit hun gedrag wezenlijk veranderen, omdat ze niet begrijpen dat ze iets verkeerd doen.

 

Veelgestelde vragen